• تبریز- کیلومتر ۷ جاده آذرشهر- کوی صنعتی باهنر- پلاک

با توجه به نسبت متراژ بر وزن در سیم خاردار خطی دو رشته به دلیل وزن زیاد محصول، صنایع حفاظتی آرتان اقدام به تولید سیم خاردار خطی تک رشته نموده که از لحاظ وزنی بسیار سبکتر از نوع دو رشته می باشد و مقرون به صرفه تر است. در سیم خاردار تک رشته به ازای هر کیلو سیم خاردار حدود ۱۲ متر طول بازشوندگی خواهد داشت.