• تبریز- کیلومتر ۷ جاده آذرشهر- کوی صنعتی باهنر- پلاک

سیم تیغدار یکی از پرکاربرد ترین محصولات حفاظتی می باشد که از تزکیب ورق گالوانیزه و مفتول پرکربن گالوانیزه ساخته می شود. امروزه جهت ایجاد امنیت کامل در مراکز مهم امنیتی و همچنین مرز های کشور عزیزمان بسیار کاربرد داشته و بدلیل طول عمر بالا و نیز بازدارندگی زیاد جایگزین مناسبی برای سیم خاردار های مفتولی قدیمی می باشد.

مشخصات فنی سیم خاردار تیغی حلقوی :

سیم خاردار حلقوی تیغی ۶۰ سانتی متری : وزن هر بسته از آن در حدود ۸ کیلوگرم می باشد و چیزی در حدود حداکثر ۸ متر طول را پوشش می دهد.
سیم خاردار حلقوی ۷۰ سانتی متری : وزن هر بسته از آن چیزی در حدود ۹ کیلوگرم می باشد و حدود ۸ متر طول را پوشش می دهد.
سیم خادار حلقوی ۹۰ سانتی متری : وزن هر بسته در حدود ۱۲ کیلوگرم است و در حدود ۱۰ متر طول قابل استفاده است.
مفتول مرکزی سیم خاردار ۲.۵ میلی متر و High Carbon می باشد .
خار های آن از ورق گالوانیزه ۰.۵ میلیمتری تولید می شود .
هر یک کیلوگرم از سیم خاردار تیغی حدود ۱۰ متر ، طول دارد.