• تبریز- کیلومتر ۷ جاده آذرشهر- کوی صنعتی باهنر- پلاک

با استفاده از دستگاه پیشرفته و بروز شبکه مش جوشی در این شرکت، قادر به تولید انواع گابیون های حفاظتی اعم از گابیون سنگر و گابیون سیل بند در ابعاد و اندازه های متفاوت هستیم. از گابیون های حفاظتی برای اجرای دیوار های پیش ساخته و بدون نیاز به مجوز های مربوطه استفاده میگردد.